Пример HTML-страницы
Домой Тексты

Тексты

   Хакасская сказка

   Халдама. Хакасская народная сказка (на хакасском языке)

   0
   Салар сынның алтында, Салбырах суғның хазында кизек маллығ, кизек чоннығ Салар Хан чуртаан полтыр. Позы Салар Хан ир кирізі пол парған полған. Улуғ оолғы...

   Алтын Арчол, хакасская народная сказка (на хакасском языке)

   0
   Азыраанда ада пілбес, эміскенде іӌе пілбес орай частығ харындас пиӌе чуртаптырлар. Чаӌазы - читі частығ, туңмазы - ӱс частығ. Хабырғаданъ хайызар чағыннары чоғыл оларның,...
   Хакасская сказка на хакасском языке

   «Хара паар» (хакасская народная сказка)

   0
   Хаӌан-да Чыланнығ хаста ікі харындас чуртаптырлар, Оксиннең Кӧксин теен кізілер. Улуғ харындазының, Оксиннің, олған-узах иб толдыра полтыр. Кӧксин, тізең, пала азырап полбаҷаң полтыр. Пала...