Пример HTML-страницы
Домой Песни на хакасском языке

Песни на хакасском языке

    Песни на хакасском языке

    «Акунның ыры» — Песня Акуна (на хакасском языке с переводом на русский)

    *** Сарығ тууп маймаамны, Сайға паспаанда, суурбаспын. Сағынғанымны албаанда, Сарығ чорғамнаң тӱспеспін.  Хызыл тууп маймаамны, Хумға паспаанда, суурбаспын. Хынған хызымны албаанда, Хызыл чорғамнаң тӱспеспін. *** Словарь слов: Сарығ – жёлтый;Тууп – кожа;Маймах – обувь;Сай –...