Пример HTML-страницы
Домой Фольклор Хара паар. Сборник хакасских сказок. 1979

Хара паар. Сборник хакасских сказок. 1979

Хакасская сказка

Халдама. Хакасская народная сказка (на хакасском языке)

Салар сынның алтында, Салбырах суғның хазында кизек маллығ, кизек чоннығ Салар Хан чуртаан полтыр. Позы Салар Хан ир кирізі пол парған полған. Улуғ оолғы...
Хакасская сказка на хакасском языке

«Хара паар» (хакасская народная сказка)

Хаӌан-да Чыланнығ хаста ікі харындас чуртаптырлар, Оксиннең Кӧксин теен кізілер. Улуғ харындазының, Оксиннің, олған-узах иб толдыра полтыр. Кӧксин, тізең, пала азырап полбаҷаң полтыр. Пала...